Hovind, Tron Erik

Hovind, Tron Erik (1956-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
2 år, 67 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 15.06.1956 i Ullensaker, Akershus
 • Sønn av bonde Tron Hovind (1924-2004) og husmor Dagny Rogstad (1925-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, Sp.
 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 2001 - 2005, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.1997-08.10.1999 for Anne Enger.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Nestleder, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 08.10.1999

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 08.10.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hovin barneskole 1963-1969
 • Nordby ungdomsskole 1969-1972
 • Jessheim gymnas, reallinjen 1972-1975
 • Hvam Landbruksskole, agronom 1976-1977
 • Evenstad Skogskole, skogtekniker 1978-1980
 • Bedriftsøkonom BI, bedriftsøkonom 1986-1988
 • Forsvarets høgskole, informasjonskurs 1998
 • Høgskolen i Oslo, god virksomhetsstyring 2006

Yrke

 • Skogsarbeider Stangeskovene A/S 1977-1978
 • Skogass./driftsleder Mathiesen Eidsvold Værk 1982-1991
 • Egen jordbruksdrift fra 1984
 • Skogforvalter Mathiesen Eidsvold Værk fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ullensaker Herredsstyre 1983-1987
 • Medlem Ullensaker Formannskap 1987-1991, 2003-2007
 • Ordfører Ullensaker Kommunestyre 1991-1993
 • Varaordfører Ullensaker Kommunestyre 1994-1995, 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Akershus 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget 1987-1997
 • Lekdommer Herredsretten, Eidsvold 1991-2003
 • Medlem Flystøyutvalget for Gardemoen 1992-1994
 • Leder Hovedutvalget for bolig og eiendom 1993-1995
 • Medlem Vannbruksplanutvalget, Romerike 1993-1997
 • Medlem Regionrådet, Romerike 1994-1997
 • Nestleder STYRVAR (utbygging av vann og avløp til hovedflyplass m.m.) 1994-1997
 • Leder styret for interkommunalt vannverk, UNIVANN 1995-1997
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1997-2000
 • Medlem Forsvarpolitisk utvalg (FPU) 1997-2000
 • Medlem Oslo og Akershus Skogselskap 1998-2003
 • Medlem Skjønnsmannsutvalget, Akershus fra 1999
 • Meddommer Jordskifteretten, Akershus 1999-2003
 • Varamedlem Styret for Norsk Vann og Avløp BA (NORVAR) 2000-2004
 • Medlem Styret for Akershus Energi AS 2001-2003
 • Medlem Styret for Akershus Kraft AS fra 2003
 • Medlem Planutvalget, Ullensaker fra 2003
 • Medlem Styret for Øvre Romerike Næringsutvikling AS fra 2005
 • Medlem Styret for Akershus Fylkes Næringsfond AS fra 2005
 • Medlem Representantskapet for Oslo Teknopol IKS fra 2005
 • Medlem Styret for Akershus Energi AS fra 2005
 • Nestleder Styret for Stiftelsen Herredshuset fra 2005
 • Leder Styret for Akershus Fjernvarme AS fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Ullensaker Sp 1985-1987
 • Leder Ullensaker Sp fra 1999
 • Leder Akershus Sp fra 2000
 • Medlem Landsstyret i Sp 2000-2006
 • Nestleder Ullensaker Sp fra 2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Ullensaker Orienteringslag 1985-1988
 • Leder Raumar Orienteringslag fra 2000
 • Nestleder Skogselskapet i Oslo og Akershus fra 2003

Andre administrative verv

 • Medlem Regionrepresentantskapet for Sparebanken NOR 1995-2003 innskytervalgt
 • Medlem Konsernrepresentantskap, Sparebanken NOR 1999-2003