Nyberget, Terje

Nyberget, Terje (1953-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.07.1953 i Østre Toten, Oppland
 • Sønn av offiser Egil Nyberget (1927-1999) og hjelpepleier Solveig Lundstad (1931-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1989 - 1993, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1989 - 11.01.1991
  Sekretær, Justiskomiteen, 11.01.1991 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1992 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole på Kapp, Østre Toten 1960-1967
 • Framhaldsskole i Øverbygd, Målselv 1967-1969
 • Målselv statsrealskole 1969-1971
 • Gjøvik Gymnas (reallinja) 1971-1973
 • Befalsskolen for kavaleriet (BSK), Trandum 1974-1975
 • Forsvarets Gymnas, Halden (samfunnslinja) 1976-1978
 • Hærens krigsskole 1978-1981
 • Fagkurs innen forsyning og vedlikehold, samt kompanisjefskurs, Helgelandsmoen 1981-1983
 • Forvaltningskurs for avdelingssjefer, Helgelandsmoen 1986
 • Hærens stabsskole I, Oslo 1987
 • UN Staff Officers Course (UNSOC), Sverige 1996
 • Hærens forvaltningsskole II, Halden 1997-1998

Yrke

 • Ekspeditør hos K. Lundestad & Co., Bilitt 1973-1974
 • Troppsbefal (sersjant), Stridsvogneskadron Østlandet 1975-1976
 • Troppssjef (løytnant), Hærens Yrkesskole for våpenteknisk befal 1981-1983
 • Instruktør (løytnant), Våpenskolen for Hærens våpentekniske korps 1983-1984
 • Mobiliseringsoffiser (kaptein), Forsyningsregiment nr. 6 1984-1986
 • Nestkommanderende (kaptein), Teknisk kompani, Brigaden i Nord-Norge 1986-1987
 • Tøymester (major), Troms Landforsvar 1987-1989
 • Prosjektoffiser (major), Krigsskolen 1993-1995
 • Stabssjef (major), Krigsskolen 1995-1996
 • Planoffiser (major), Treninspektoratet 1996-1997
 • Nestkommanderende/stabssjef (oberstløytnant), Forsyningslager Nord-Norge 1998-2001
 • Senior planstabsoffiser (oberstløytnant), Forsvarets Stabsskole 2001-2004
 • Hovedinstruktur, ledelse og virksomhetsstyring (oberstløytnant) Forsvarets Stabsskole 2004-2006
 • Sjef lederstøtte (oberstløytnant) Hærens styrker 2006-2007
 • Sjef operasjonsstøtte (oberstløytnant) Hærens styrker fra 2007

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Forsvarsmedaljen 1999 (for 25 års tjeneste i Forsvaret)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bardu Formannskap 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Forbrukerutvalget, Troms 1987-1989
 • Medlem Inntaksnemnda for videregående skoler, Troms 1987-1989
 • Medlem Fylkesskolestyret/undervisningsutvalget, Troms 1987-1989
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1994
 • Medlem Midt-Tromstinget fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Bardu FrP 1988-1991
 • Delegat FrPs landsmøter 1988-1994
 • Studieleder Troms FrP 1988-1989
 • Organisasjonsnestformann Troms FrP 1989-1990
 • Leder FrPs vedtektskomité 1991-1992
 • Medlem og varamedlem FrPs sentralstyre 1991-1994
 • Medlem Styret for Akershus FrP 1991-1994
 • Medlem FrPs prinsipp- og handlingsprogramkomité 1992-1994
 • Leder Bardu Høyre fra 2007
 • Medlem Troms Høyres fylkesstyre fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsvalgt Forsvarets gymnas Halden 1976-1978
 • Tillitsvalgt Krigsskolen Oslo 1978-1981
 • Hovedtillitsvalgt Helgelandsmoen garnison (Befalets felleorganisasjon) 1982-1984
 • Lokallagsformann Helgelandsmoen garnison (Befalets felleorganisasjon) 1982-1984
 • Medlem Styret i Lokallag ved Setermoen garnison Bardu (Befalets fellesorganisasjon) 1985-1986
 • International Councillor Parliamentarians for Global Action (PGA) i New York 1992-1994