Wold, Terje

Wold, Terje (1899-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Wold, Terje har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.08.1899 i Evenes, Nordland
 • Død 06.09.1972
 • Sønn av lærer og skolebestyrer Einar Wold (1875-1953) og Amanda Marie Carlsen (1879-1918)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Finnmark, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950
  Formann, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950
  Formann, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Delegat, FNs generalforsamling, 1946 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1947 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1948 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1949 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 01.07.1939 - 25.06.1945
  Fungerende statsråd, , 07.06.1940 - 01.04.1942

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1916
 • Cand.jur. 1921

Yrke

 • Fullmektig hos Hagbart Lund i Tana
 • Etablerte egen forretning som overrettssakfører (advokat) i Vadsø
 • Edsvoren fullmektig (dommerfullmektig) ved Varanger sorenskriveri og konstituert politifullmektig i Vadsø 1921-1922
 • Fast forsvarer ved herreds- og byretten 1922-1936
 • Fast forsvarer ved Hålogaland lagmannsrett 1922-1936
 • Høyesterettsadvokat fra 1931
 • Lagdommer i Hålogaland 1936-1939
 • Høyesterettsdommer 1950-1958 (utnevnt 1945)
 • Høyesterettsjustitiarius 1958-1969

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden 1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vadsø Formannskap 1925-1927, 1931-1934
 • Ordfører Vadsø Bystyre 1928-1928, 1934-1936
 • Medlem Tromsø Bystyre 1937-1939

Offentlige verv

 • Medlem Fast forliksnemnd, Norge-Finland 1924
 • Formann Det lokale programstyret for Finnmark kringkaster 1933-1936
 • Formann Administrasjonsstyret, Vardø 1933-1936
 • Medlem Krigsforbryterkommisjonen The United Nations War Crimes Commission 1945-1946
 • Medlem Reformutvalget for utenrikstjenesten 1946
 • Formann Forvaltningskomiteen 1951-1958
 • Medlem Europadomstolen 1959-1968
 • Varamedlem Administrasjonen for Hypotekbanken

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Europabevegelsens norske råd 1956-1965
 • Medlem Den internasjonale juristkommisjon fra 1963
 • Viseformann Europa World Association of Judges fra 1966
 • Formann World Association of Judges 1969-1972

Andre administrative verv

 • Medlem Den europeiske menneskerettsdomstol 1959-1972

Litteratur

 • "The Norseman", London 1943-45
 • Wold, Terje: Rettspleie og forvaltning, 1954
 • Lie, Trygve: Hjemover, 1958
 • Wold, Terje: Domstolskontrollen med forvaltningens vedtak, Vammala 1959
 • Wold, Terje: Nabolandenes Høyesteretter, 1960
 • Wold, Terje: Domstolene og ombudsmenn, 1960
 • Wold, Terje: Danmarks Høiesteret 300 År, 1961
 • Wold, Terje: "Den europeiske menneskerettskonvensjon og Norge." I: Legal Essays, festskrift til Frede Castberg, Oslo 1963
 • Wold, Terje: Noen merknader om vår forvaltningspleie, London 1966