Giske, Trond

Giske, Trond (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2017-2021
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 07.11.1966 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av sivilingeniør Bjørn Giske (1938-) og førsteamanuensis Norunn Illevold (1935-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.03.2000-30.09.2001, Tore Nordseth møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2001-19.10.2001, Ola Røtvei møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-30.09.2009, Arne L. Haugen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-30.09.2013, Arne L. Haugen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Audun Otterstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Andre nestleder, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Første nestleder, Finanskomiteen, 17.10.2017 - 19.01.2018
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.01.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 19.01.2018

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001
  Statsråd, Kultur- og kirkedepartementet, 17.10.2005 - 20.10.2009
  Bestyrende statsråd, Barne- og likestillingsdepartementet, 15.02.2008 - 29.02.2008
  Fungerende statsråd, Justis- og politidepartementet, 27.02.2009 - 29.03.2009
  Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 20.10.2009 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand.mag. (sos.øk., statsvitenskap og jus), UiO/NTNU 1997

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Fagpressens spesialpris 2010

Verv

Tillitsverv i partier

 • Leder Trondheim AUF 1988-1988
 • Leder Sør-Trøndelag AUF 1989-1990
 • Medlem AUFs sentralstyre 1990-1996
 • Leder AUF 1992-1996
 • Medlem DNAs sentralstyre 1992-1996, fra 2000
 • Nestleder DNA 2015-2018

Litteratur

 • Giske, Trond : Mangfold eller enfold: 21 stemmer om kultur i vår tid, Aschehoug Oslo 2009
 • Moen, Jo Stein og Trond Giske: Utøya. En biografi, Gyldendal Oslo 2012
 • Giske, Trond: La læreren være lærer. Veien til en skole der alle barn kan lykkes, Gyldendal Oslo 2015