Broch, Theodor

Broch, Theodor (1904-1998)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Broch, Theodor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.01.1904 i Kristiania, Oslo
 • Død 26.04.1998
 • Sønn av oberst Ole Jacob Broch (1875-1963) og hjemmeværende husmor Henny Salvesen (1877-1957)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1922
 • Cand.jur. 1928

Yrke

 • Journalist 1922-1924
 • Medarbeider Mot Dag 1923-1930
 • Sakførerfullmektig i Oslo 1929-1930
 • Sakfører i Narvik 1930-1940
 • Sakfører i Narvik 1945-1950
 • Rådmann i Tønsberg 1949-1973
 • Advokat for fremmedarbeidere i Oslo fra 1973

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Militærtjeneste og annet offentlig arbeid i USA og Storbritannia under krigen 1940-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen 1945
 • Offiser av Æreslegions orden 1946
 • Den vise Alphonso 1969
 • Norske kommuners hederstegn 1973
 • Offiser av Order of the British Empire 1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Narvik Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1946

Offentlige verv

 • Formann Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Narvik 1931-1934
 • Medlem Kommuneinndelingskomiteen 1946-1950
 • Medlem Folkeopplysningskomiteen 1958-1960
 • Generalsekretær Tønsbergs 1100 års jubileum 1971
 • Medlem Bydelsutvalget, bydel 09 Gamle Oslo 1976-1980
 • Medlem Styret for Krigsskadetrygden
 • Formann Bibliotekstyret, Narvik

Tillitsverv i organisasjoner

 • Redaksjonssekretær Studentbladet Omnibus 1926-1928
 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Sakførerforening 1945-1949
 • Formann Norsk pakistansk forening 1978-1981 stod som stifter av foreningen i 1978
 • Medlem Vestfold fylkeslag av Norges Sosialforbund
 • Medlem Østlandets avdeling av FN-sambandet

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Gjensidige forsikringsselskap

Litteratur

 • Broch, Theodor: Fllere skrifter om gamle Tønsberg
 • Broch, Theodor: The Mountains wait, USA 1943
 • Ruud, Johan T. et al. (red.): Dette er Norge, 1963-64