Dyring, Theodor

Dyring, Theodor (1916-1975)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Dyring, Theodor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.09.1916 i Larvik, Vestfold
 • Død 08.03.1975
 • Sønn av bokhandler Johan Dyring (1881-1958) og Marie Randers (1879-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Vestfold, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1969 - 1973, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Delegat, FNs generalforsamling, 1968 -

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Landbruksdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1936
 • Handelsgymnas 1937
 • Artilleriets befalsskole 1938
 • Skogskole 1942
 • Eksamen ved Norges landbrukshøgskole, skogbruksavdelingen 1946
 • En rekke studieopphold i utlandet med stipend 1947-1955

Yrke

 • NK/LT ved vaktbataljon Larvik 1945
 • Skogkonsulent ved Telemark tømmersalgslag og Lågendalen skogeierforening 1947-1954
 • Områdesjef i HV 03 111 Larvik 1948-1955
 • Høyskolestipendiat ved NLH, skogbruksavdelingen 1948
 • Skogkonsulent i Lågendalen skogeierforening 1954-1960
 • Redaktør av "Landbrukets årbok - skogbruk" 1961-1969
 • Fylkesskogsjef i Vestfold 1970-1975

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Troppsjef i Mil.org. avsnitt 155 Larvik 1944-1945

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Horten Verft 1969
 • Ordfører Representantskapet for Horten Verft 1970-1975

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestfold SP 1965-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Frimurer av 9. grad og delegert mester St. Andreas losjen i Vestfold til 1975

Andre administrative verv

 • Formann Gurvika, feriested for bevegelseshemmede i Vestfold og Telemark 1968-1975 var også initiativtaker til stiftelsen i 1968
 • Medlem Representantskapet for Norsk Impregneringskompani A/S