Dyring, Theodor

Dyring, Theodor (1916-1975)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Dyring, Theodor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter