Mykland, Thor-Eirik Gulbrandsen

Mykland, Thor-Eirik Gulbrandsen (1940-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Mykland, Thor-Eirik Gulbrandsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.07.1940 i Fjære, Aust-Agder
 • Død 25.07.2014
 • Sønn av kjøpmann Leif Gulbrandsen (1906-1985) og husmor og ekspeditør Solveig Mykland (1917-1986)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Akershus, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, A. (01.10.1973 - 12.07.1974)
 • Representant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, A. (12.07.1974 - 30.09.1977)
 • Representant nr 5 for Akershus, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 12 for Akershus, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 8 for Akershus, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1973-12.07.1974 for Sonja Aase Ludvigsen.
 • Rykket opp som representant 12.07.1974 etter Sonja Aase Ludvigsens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 12.07.1974
  Medlem, Justiskomiteen, 12.07.1974 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Sekretær, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 22.04.1974 - 28.05.1974

  1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1980 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 16.12.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 12.06.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 16.11.1990
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Hamar Katedralskole 1960
 • Handelsskole, Brigaden i Nord-Norge 1961
 • Studieopphold i Frankrike og ungdomslederstipend til Europarådet 1966
 • Cand.oecon., Universitetet i Oslo 1970

Yrke

 • Assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt 1962-1964
 • Timelærer ved H. M. Kongens Gardes handelsskole 1964-1966
 • Konsulent ved skole- og sosialrådmannens og finansrådmannens administrasjon, Skedsmo 1967-1971
 • Forsyningssjef i Skedsmo kommune 1967-1971
 • Økonomisjef ved Sentralsykehuset i Akershus, Lørenskog 1971-1973 (permisjon 1973-1993)
 • Økonomisjef ved Sentralsykehuset i Akershus, Lørenskog 1993-1997 (tilbake fra permisjon)
 • Elections Officer, Tuzla & Zvornik i Bosnia/Hercegovina 1997-1998
 • Democratization Officer, Brcko, Bosnia/Hercegovina 1999-2000
 • Spesialrådgiver, Sentralsykehuset i Akershus 2000-2003
 • Kontormedarbeider i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) 2006-2007
 • Kontorleder i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) 2007-2009
 • Daglig leder i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) fra 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Skedsmo Formannskap 1967-1971
 • Medlem Skedsmo Kommunestyre 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Skedsmo 1968-1972
 • Medlem Husnemnda 1968-1970
 • Formann Husnemnda 1970-1991
 • Medlem Styret for Skedsmo sanerings- og finansieringsinstitutt A/S fra 1972
 • Medlem Representantskapet for Nedre Romerike Vannverk 1972-1976
 • Medlem Forsyningsnemnda 1972-1976
 • Medlem Lønnsutvalget, Skedsmo 1972-1976
 • Nestformann Lillestrøm Kinoteater 1972-1977
 • Varamedlem Samferdselsnemnda, Akershus 1975-1979
 • Medlem Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1978-1981
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1978-1986
 • Leder Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1981-1983
 • Leder Likestillingsutvalget, Skedsmo 1987-1992
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1994-1999
 • Medlem Styret for Romerike Boligbyggelag fra 1995
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Skedsmo 1995-1999
 • Nestleder Styret for Statistisk Sentralbyrå 1996-2000
 • Formann Styret for Fritidshuset, Kjeller A/S fra 1999
 • Lekdommer Herredsretten, Nedre Romerike

Tillitsverv i partier

 • Medarbeider og forretningsfører Arbeiderpartiets studentlags avis "Tross Alt" 1963-1964
 • Studieleder Arbeiderpartiets Studentlag 1965-1965
 • Samfunnssekretær Arbeiderpartiets Studentlag 1966-1966
 • Medlem Styret for Skedsmo arbeiderparti 1967-1968, 1970-1972
 • Varamann Styret i Akershus DNA 1968-1970, 1972-1972
 • Faglig leder Skedsmo arbeiderparti 1968-1968
 • Nestformann Akershus AUF 1968-1970
 • Formann Skedsmo AUF 1968-1968
 • Formann Skedsmo Arbeiderparti 1972-1974, 1977-1979, 1988-1991
 • Formann Skedsmo lokallag av AIK til 1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Økonomisk utvalg under Norsk Studentunion 1965-1967
 • Medlem Studenttinget i Oslo 1965-1966
 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1966 vårsemesteret
 • Sekretær Lillestrøm Sosialistlag 1966-1968
 • Formann Lillestrøm Sosialistlags ungdomsgruppe 1967
 • Sekretær Foreningen Norden, avdeling Skedsmo 1968-1970
 • Representant lokal avdeling av Norske Kommuners Sentralforbund 1970-1991
 • Sekretær, kasserer, medlem og nestformann Styret for Strømmen arbeiderforening 1970-1997
 • Formann Arbeiderbevegelsens informasjonskomité i Skedsmo 1971-1972
 • Medlem Styret i Skedsmo lokallag av folkebevegelsen 1972
 • Formann Styret for Strømmen arbeiderforening 1997-2000
 • Formann Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), Nedre Romerike lokallag 2004-2006
 • Medlem Sentralstyret for Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) 2005-2009

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Strømmen Sparebank 1971-1981
 • Formann Kastellet Vel 1971-1973
 • Formann Styret for Akershus arbeiderpresse A/L 1977-1986
 • Medlem Styret for Dyvika Vel 1978-1979
 • Varaordfører Forstanderskapet ved Strømmen Sparebank 1981-1982
 • Formann Styret for Romerike Kabel TV A/S 1982-1986
 • Formann Styret for Akershus Informasjon A/S 1982-1987
 • Formann Styret for Follo Kabel TV A/S 1982-1989
 • Ordfører Forstanderskapet ved Strømmen Sparebank 1983-1990
 • Formann Styret for Norsk Programservice A/S 1985-1990
 • Formann Styret for Areal & Boligutvikling A/S 1989-1992
 • Varamedlem Forstanderskapet ved Lillestrøm Sparebank 1995-1999
 • Medlem Styret for Vardeåsen Borettslag 1997-1999
 • Formann Styret for Sameiet Camilla Colletts vei 18, Oslo fra 2005