Gystad, Thor

Gystad, Thor (1919-2007)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gystad, Thor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.08.1919 i Ullensaker, Akershus
 • Død 15.06.2007
 • Sønn av overkonduktør ved NSB Hans M. Gystad (1889-1959) og hjemmeværende Thora Elstad (1885-1967)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Akershus, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 10.12.1979 - 18.12.1979

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1973 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1936
 • Jernbaneskolen og diverse kurs 1939

Yrke

 • Telegrafist NSB, Oslo distrikt 1939-1949
 • Jernbaneekspeditør 1949-1955
 • Jernbanefullmektig 1955-1964
 • Jernbanefullmektig I 1964-1969 (permisjon i tiden som stortingsrepresentant, 1969-81)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ullensaker Kommunestyre 1951-1955, 1969-1971, 1979-1983
 • Medlem Ullensaker Formannskap 1955-1959
 • Ordfører Ullensaker Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1959-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1962-1963
 • Fylkesordfører Fylkesting, Akershus 1963-1967
 • Fylkesordfører Fylkesting, Akershus 1967-1969

Offentlige verv

 • Medlem Østlandskomiteen 1962-1969
 • Nestformann Samarbeidskomiteen for Oslo og Akershus 1964-1969
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1967-1977
 • Formann Utvalget til å utrede spørsmål om behandling av visse boligadministrative saker på fylkesplanet 1967-1968
 • Nestformann Regionplanrådet for Oslo og Akershus 1968-1969
 • Formann Bilavgiftsutvalget av 1972 1972-1975
 • Varamedlem Styret for Garantifondene for lån i Norges Kommunalbank 1974-1978
 • Medlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1974-1977
 • Nestleder Styret for Norges Kommunalbank 1978-1986
 • Leder Personbilutvalget 1981-1984
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1987-1994

Tillitsverv i partier

 • Tiltredende medlem Styret i Akershus Arbeiderparti 1964-1969
 • Varamann Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1967-1969
 • Formann DNAs pendlerutvalg 1969-1971
 • Medlem DNAs samferdselsutvalg 1973-1975
 • Formann Jessheim arbeiderlag

Andre administrative verv

 • Forretningsfører og kinosjef Jessheim Vels kino 1949-1959
 • Medlem Styret for Ullensaker sparebank 1962-1969