Hagen, Torbjørn Wilhelm

Hagen, Torbjørn Wilhelm (1927-2016)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 236 dager

Gå til bildegalleri

Hagen, Torbjørn Wilhelm har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.02.1927 i Oslo
 • Død 25.10.2016
 • Sønn av arbeider Fritz Wilhelm Hagen (1903-1977) og husmor Kristine Johansen (1901-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1973 - 1977, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo elementærtekniske skole 1950
 • LO-skolen 1956
 • Diverse kurs i automasjon 1994

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlærling 1943-1947

Fagbrev

 • Sertifisert elektriker gruppe I 1947
 • Sertifisert elektriker gruppe E 1948
 • Sertifisert skipselektriker 1950

Yrke

 • Assistent i Norsk Sjømannsforbunds Oslo-avdeling 1954-1961 (tjenestegjorde ved N.S.F.-avdelinger i Antwerpen og København)
 • Forretningsfører for Sjømennenes Hjelpefond for Norge og Sjømannshjelpen 1974-1997
 • Forretningsfører for Mogens Thorsens og hustrus sømandsfond fra 1985

Verv

Tillitsverv i partier

 • Formann Hasle AUF 1953-1955

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Norsk Sjømannsforbunds hovedkontor 1961-1974
 • Medlem Avdelingsstyret i Norsk Sjømannsforbund, Oslo avdeling
 • Formann Oslo avdeling av Norsk Sjømannsforbunds partigruppe av DNA
 • Formann Skipselektriker gruppa i Norsk Sjømannsforbund, Oslo avdelng
 • Medlem Styret for Handelsflåtens Boligbyggerlag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Pensjonstrygden for sjøfolk