Johansen, Thora

Johansen, Thora (1900-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 42 dager

Gå til bildegalleri

Johansen, Thora har avgått ved døden.

Finn informasjon etter