Koritzinsky, Theo

Koritzinsky, Theo (1941-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.11.1941 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av overlege Epharaim Wolf Koritzinsky (1883-1942) og husmor Elisabeth Müller (1901-1982)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Oslo, 1985 - 1989, SV.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1989 - 1993, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Leder, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 28.10.1987
  Delegat, FNs generalforsamling, 1986 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1987 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 1992 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Smestad folkeskole 1948-1955
 • Ullern gymnas 1955-1957
 • Vestheim gymnas 1957-1958
 • Milwaukie high school, Oregon 1958-1959
 • Examen artium, Oslo Katedralskole (latinlinjen) 1959-1961
 • Magister i statsvitenskap, med støttefag historie og sosiologi, UiO 1962-1968

Yrke

 • Lærer og fritidsleder i ungdomsfengsel (som sivilarbeider) 1962-1963
 • Programsekretær i NRK, diverse vikariater og frilansoppdrag 1967-1970
 • Universitetslektor i statsvitenskap, UiO 1969-1973
 • Universitetslektor i sosiologi 1973-1975
 • Lektor, senere førsteamanuensis ved Sagene lærerhøgskole 1975-1983
 • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo 1993-2010

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Formannskap 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Oslo 1971-1975
 • Medlem Styret for Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo 1974-1975
 • Medlem Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1977-1981
 • Medlem Høgskolerådet, Sagene lærerhøgskole 1980-1983
 • Medlem Kommunedelsforvaltningsutvalget 1982-1984
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1992
 • Varamedlem Norsk kulturråd 1993-2004
 • Leder Styret for Oslo kinomotografer 1993-1996
 • Medlem Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet 1994-1995
 • Medlem Avdelingsstyret, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo 1994-1997
 • Leder Rådet for Ivar Aasen året 1996 1995-1996
 • Meddommer Byretten, Oslo 1996-2000
 • Leder Styringsgruppa for kultur og næring (Kulturrådet/SND) 1997-2000
 • Nestleder Norsk kulturråds utrednings- og forskningsutvalg 1997-2001
 • Medlem Lærerutdanningas Internasjonale senter (LINS) ved Høgskolen i Oslo 1998-2007
 • Leder Driftsstyret for Oslo Katedralskole fra 1999
 • Varamedlem Bydelsutvalget, Nordstrand 2003-2007
 • Medlem Norsk kulturråds arbeidsutvalg fra 2005
 • Medlem Norsk kulturråd fra 2005
 • Medlem Norsk kulturråds utrednings- og forskningsutvalg fra 2005
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Formann Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon (SUF) 1965-1966
 • Varamedlem Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1966-1967
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1967-1968
 • Formann Oslo SF 1970-1971
 • Leder Grorud SV 1978-1980
 • Leder SV 1983-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Sør-Afrikakomiteen 1962-1963
 • Medlem Arbeidsutvalget i Kampen mot atomvåpen 1962-1964
 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfunn 1962-1963
 • Formann Styret i Alunsjø borettslag 1976-1978
 • Leder Samfunnsseksjonen i Norsk lærerhøgskolelag 1980-1983
 • Medlem Fondsstyret i Norsk Faglitterære Forfatterforening 1981-1983
 • Medlem Rådet for Syklistenes landsforening 1986-1990
 • Leder Norsk musikkråd 1995-2003
 • Medlem Styret for Voksenopplæringsforbundet 2002-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Center for afrikansk kultur (CAK) fra 1988
 • Medlem Styret i Oslo Jazzfestival 1993-1999

Litteratur

 • En rekke tidsskriftsartikler og bidrag i antologier
 • Familieboka
 • Pax-leksikon
 • Koritzinsky, Theo (red.): Pax, 1966-68
 • Koritzinsky, Theo: Ditt valg. Politisk ABC for unge velgere, Oslo 1969
 • Koritzinsky, Theo: "Partienes utenrikspolitiske profil og beslutningsprosess", i Internasjonal politikk, nr. 6, 1969
 • Koritzinsky, Theo: Velgere, partier og utenrikspolitikk, Oslo 1970
 • Koritzinsky, Theo (red.): Samfunnsfag og påvirkning, Oslo 1972 og 1977
 • Koritzinsky, Theo: Menneske og miljø. Samfunnskunnskap 7. klasse, Gyldendal Oslo 1974
 • Koritzinsky, Theo: Verden og vi. Samfunnskunnskap 9. klasse, Gyldendal Oslo 1976
 • Koritzinsky, Theo: Samfunnsliv. Samfunnskunnskap for videregående skole, Gyldendal Oslo 1978, 1982 og 1985
 • Koritzinsky, Theo: Samfunnsliv og politikk. Samfunnskunnskap for videregående skole, Gyldendal Oslo 1980
 • Koritzinsky, Theo: Arbeidsliv. Yrkesorientering for videregående skole, Gyldendal Oslo 1983
 • Koritzinsky, Theo: "Den funksjonshemmete skolen", i Frønes og Hanisch (red.): Uten reformer stopper Norge, Pax Oslo 1984
 • Hartmann, Nils, Sissel Volan og Theo Koritzinsky: Visit Jamaica, FN-sambandet/Unicef-komiteen 1984
 • Koritzinsky, Theo: "Pekestokkens pedagogikk", i I. Johansen (red.): Skolen i krise?, Gyldendal Oslo 1988
 • Koritzinsky, Theo: "Skolen ut av Norge?", i Kari Sannerholt Melbostad et al. (red.): Med viten og vilje mot et lærerikt samfunn?, Oslo 1991
 • Wirak, Anders, Sissel Volan og Theo Koritzinsky: NORAD og utdanning i Gaza og Vestbredden, NORAD Oslo 1995
 • Koritzinsky, Theo: "Som det stiger frem". Faktahefte om Norge, Statens skolefilmutvalg/Norsk filminstitutt 1996
 • Koritzinsky, Theo: Tema- og prosjektarbeid i grunnskolen - teori og praksis, Ad Notam/Gyldendal Oslo 1997
 • Koritzinsky, Theo: Pedagogikk og politikk i L97. Læreplanens innhold og beslutningsprosessene, Universitetsforlaget Oslo 2000
 • Koritzinsky, Theo: Samfunnskunnskap - Fagdidaktisk innføring, Universitetsforlaget Oslo 2002 og 2006