Kultorp, Thorbjørn

Kultorp, Thorbjørn (1929-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kultorp, Thorbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.10.1929 i Skjeberg, Østfold
 • Død 25.04.2004
 • Sønn av småbruker og fabrikkarbeider Ole E. Kultorp (1903-1968) og husmor Hilda Fredriksen (1905-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Østfold, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 8 for Østfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 6 for Østfold, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • En del kurs i faglig og politisk arbeid
 • Haga jordbruksskole 1948
 • LO-skolen 1959

Lærlingepraksis

 • Lærling i husdyrbruk 1945-1946

Yrke

 • Jord- og skogbruksarbeider i Østfold til 1951
 • Anleggsarbeider ved A/S Borregaard 1951-1952
 • Tekstilarbeider ved A/S Borregaard 1952-1962
 • Studieinstruktør Arbeidernes Opplysningsforbund 1966-1969
 • Faglig konsulent Arbeidernes Opplysningsforbund i Østfold 1981-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skjeberg Kommunestyre 1959-1963
 • Varaordfører Skjeberg Kommunestyre 1963-1967
 • Medlem Skjeberg Formannskap 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Parkutvalget, Skjeberg 1959-1971
 • Medlem Finansutvalget 1964-1971
 • Medlem Fylkesskolestyret, Østfold 1967-1971
 • Formann Utvalget for Sarpsborg yrkesskole 1967-1971
 • Formann Generalplanutvalget 1967-1971
 • Formann Voksenopplæringsutvalget 1969-1975
 • Formann Fylkesskolestyret, Østfold 1971-1979
 • Medlem Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold 1979-1982
 • Medlem Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget 1981-1988

Tillitsverv i partier

 • Medlem, studieleder og nestformann Styret for Skjeberg A 1959-1961, 1968-1970
 • Fylkessekretær Østfold DNA 1962-1966
 • Gruppefører DNAs kommunestyregruppe i Skjeberg 1967-1969
 • Formann DNAs utvalg for ungdom, idrett og friluftsliv 1969-1979
 • Sekretær DNAs arbeidsutvalg for utdanningspolitikk 1982-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Borregaard tekstilarbeiderforening 1958-1960
 • Medlem Norsk tekstilarbeiderforbunds forbundsstyre 1961-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Skjeberg Sparebank 1966-1970