Lund, Thor

Lund, Thor (1921-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Lund, Thor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.05.1921 i Aker, Akershus
 • Død 16.06.1999
 • Sønn av sjåfør Ludvig Lund (1891-1989) og husmor Marie Kristiansen (1895-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 30.03.1971
  Medlem, Sosialkomiteen, 30.03.1971 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 15.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo elementærtekniske skole 1939-1941

Yrke

 • Brannkonstabel i Oslo brannvesen 1946-1951
 • Mekaniker ved Det norske nitridaktieselskap, Eydehavn 1951-1969

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sparebankenes initiativpris 1982
 • Bolig og byplanprisen 1988
 • Kommunenes Sentralforbunds hederspris 1990
 • Kongens fortjenstmedalje i Gull 1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stokken Kommunestyre 1955-1959
 • Varaordfører Stokken Kommunestyre 1959-1961
 • Ordfører Austre Moland Kommunestyre 1962-1963
 • Ordfører Moland Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971, 1983-1987, 1987-1989
 • Medlem Moland Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1962-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1965-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Regionplanrådet for Arendalsregionen 1963-1967
 • Ordfører Representantskapet for Aust-Agder kraftverk 1965-1975
 • Nestformann Regionplanrådet for Arendal-Grimstad regionen 1967-1975
 • Medlem Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland 1970-1973
 • Formann Rådet for Hove leir- og friluftssenter 1971-1988
 • Formann Regionplanrådet for Arendal-Grimstad regionen 1975-1984
 • Formann Utvalg for finansiering og restaurering av industristedet Nesbyen, Eydehavn 1976-1982
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1979-1986
 • Varamedlem Trygdefinansieringsutvalget fra 1982
 • Medlem Representantskapet for Aust-Agder kraftverk fra 1983
 • Ordfører Representantskapet for Nidarkretsen regionplanråd 1984-1987
 • Formann Styret for Representantskapet for Aust-Agder kraftverk 1988-1991
 • Formann Styret for Nidarkretsen regionplanråd 1988-1991
 • Formann Byggekomiteen for Ny Eydehavn 1990
 • Formann Havnestyret, Arendal fra 1992

Tillitsverv i partier

 • Formann Stokken Arbeiderparti 1954-1962
 • Formann Moland Arbeiderparti 1962-1971, 1982-1988
 • Medlem Styret for Moland Arbeiderparti 1971-1982
 • Medlem Styret for Aust-Agder Arbeiderparti 1981-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Idrettslaget Sørfjell 1953
 • Formann Norges Herredsforbunds fylkesstyre 1964-1970
 • Landstingsrepresentant Norges Herredsforbund 1968
 • Tillitsverv Norsk Kjemisk industriarbeiderforbund, avdeling 34

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Nedenes Sparebank fra 1962
 • Viseordfører Forstanderskapet ved Nedenes Sparebank 1968-1973
 • Medlem Forstanderskapet ved Aust-Agder Sparebank 1973-1982
 • Medlem Styret for Aust-Agder Sparebank 1983-1984