Myklebust, Thor

Myklebust, Thor (1908-1989)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 29 dager

Gå til bildegalleri

Myklebust, Thor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.06.1908 i Kvinnherad, Hordaland
 • Død 11.01.1989
 • Sønn av gardbruker og disponent Thor Myklebust (1887-1933) og hjemmeværende Brita (1880-1945)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1954 - 1957, V.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 5 for Hordaland, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1973 - 1977, DNF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Midlertidig varapresident, Stortinget, 27.10.1969 - 15.11.1969
  Varapresident, Stortinget, 02.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1970 - 09.12.1972
  Varamedlem gruppestyret, Det Nye Folkepartiet, 09.12.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studie- og stipendreiser til en rekke europeiske land (i 1950, -60 og -70-åra)
 • Sunnhordland folkehøgskule 1924-1925
 • Bladmannskulen 1927

Yrke

 • Gardbruker på Myklebust i Uskedalen 1933-1965
 • Redaktør i bladet Folgefonn 1939-1941
 • Journalist i Bergens Tidende 1947-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Vels medalje 1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvinnherad Herredsstyre 1945-1947, 1947-1951
 • Medlem Kvinnherad Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Kontrollnemnda 1945-1948
 • Medlem Styret for Voss folkehøgskule 1947-1950
 • Formann Lønnsnemnda, Kvinnherad 1952-1958
 • Medlem Styret for Sunnhordland folkehøgskule 1956-1965 (departementsoppnevnt)
 • Medlem Funksjonsfordelingskomiteen av 1965 til å vurdere funksjons- og utgiftsfordelingen mellom staten, fylkeskommuner og primærkommuner 1965-1968
 • Domsmann

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hordaland Venstrelag 1945-1948, 1952-1965
 • Formann Kvinnherad Venstrelag 1946-1955
 • Sekretær Hordaland Venstrelag 1948-1952
 • Formann Hordaland Venstrelag 1956-1958
 • Varaformann Hordaland Venstrelag 1960-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Uskedal ungdomslag 1927
 • Formann Uskedal ungdomslag 1932
 • Formann Uskedal ungdomslag 1934
 • Medlem Styret i Hordaland ungdomslag 1935-1946
 • Formann Uskedal ungdomslag 1938
 • Formann Hordaland ungdomslag 1939-1946
 • Medlem Styret i Noregs ungdomslag 1946-1956
 • Varaformann Noregs ungdomslag 1947-1955

Litteratur

 • Myklebust, Thor: Uskedal ungdomslag 50 år 1938, Uskedalen 1938
 • Myklebust, Thor: Uskedal ungdomslag 75 år. 1888-26. november 1963, Uskedalen 1963
 • Myklebust, Thor: Uskedal kyrkje 1914-64, Uskedalen 1964
 • Aasland, Arild og Åsbjørg Strand (red.): Norske gardsbruk, bind 19 i Hordaland fylke, Oslo 1964
 • Myklebust, Thor: Kvinnherad Sparebank 1857-78, Bergen 1979
 • Eik, Kåre et al.: Frå fjord til fonn: Kvinnherad i bilete og ord, Rosendal turnlag Bergen 1981