Cottis, Thomas

Cottis, Thomas (1961-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 13.10.1961

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Gårdbruker