Sauvik, Thor Martin Nilsen

Sauvik, Thor Martin Nilsen (1889-1965)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 364 dager

Gå til bildegalleri

Sauvik, Thor Martin Nilsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.05.1889 i Søndeled, Aust-Agder
 • Død 21.07.1965
 • Sønn av gårdbruker Nils Andreas Thorsen (1868-1911) og Martine Larsdatter (1854-1922)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1954 - 1957, KrF. (11.01.1954 - 28.09.1957)
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1954 - 1957, KrF. (28.09.1957 - 10.01.1958)
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1958 - 1961, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 28.09.1957 etter Arnt Jacobsen Mørlands død.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Startet Nilsen og Brødrene Moens båtbyggeri 1916
 • Drev bedriften (Nilsen og Brødrene Moens båtbyggeri) alene, som Sauviks båtbyggeri 1946-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Søndeled Formannskap 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931
 • Varaordfører Søndeled Kommunestyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Indre Søndeled menighetsråd 1922-1923
 • Medlem Styret for Risøy folkehøyskole for sjømenn 1935-1965
 • Medlem Indre Søndeled menighetsråd 1946-1947
 • Formann Byggekomiteen for Risøy folkehøyskole 1947-1965
 • Formann Indre Søndeled menighetsråd 1947-1949
 • Medlem Forliksrådet, Søndeled
 • Domsmann
 • Medlem Styret for Holt landbruksskole

Tillitsverv i partier

 • Formann Aust-Agder Kristelig Folkeparti 1953-1956
 • Sekretær Aust-Agder Kristelig Folkeparti fra 1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Arendal Indremisjonskrets 1933-1936
 • Formann Arendal Indremisjonskrets 1938-1941
 • Medlem Styret i Arendal Indremisjonskrets 1943-1946
 • Medlem Styret i Arendal Indremisjonskrets 1948-1951
 • Formann Arendal Indremisjonskrets 1953-1956
 • Formann Moen og Bassvik indremisjon i 8 år

Litteratur

 • Bidrag til Søndeled II, 1954