Stoltenberg, Thorvald

Stoltenberg, Thorvald (1931-2018)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Stoltenberg, Thorvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.07.1931 i Oslo, Oslo
 • Død 13.07.2018
 • Sønn av oberstløytnant Theodor Emil Stoltenberg (1900-1998) og husmor Ingeborg Andresen (1904-1992)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Utenriksdepartementet, 19.03.1971 - 18.10.1972
  Statssekretær, Forsvarsdepartementet, 22.10.1973 - 01.12.1974
  Statssekretær, Handels- og skipsfartsdepartementet, 01.12.1974 - 15.01.1976
  Statssekretær, Utenriksdepartementet, 15.01.1976 - 08.10.1979
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 09.03.1987 - 16.10.1989
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 03.11.1990 - 02.04.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1938-1945
 • Høyere almenskole 1945-1950
 • Student 1950
 • Studerte folkerett og internasjonale forhold i Østerrike, Sveits, USA og Finland 1952-1954
 • Cand.jur. 1957
 • Utenriksdepartementets aspirantprøve 1959

Yrke

 • Sekretær i Utenriksdepartementet 1958
 • Ambassadesekretær i Beograd 1961-1964
 • Sekretær i Utenriksdepartementets presseavdeling 1964-1965
 • Konsulent ved utenriksministerens sekretariat 1965-1970
 • Konstituert ambassaderåd i Lagos 1970
 • Norges FN-ambassadør 1989-1990
 • FNs høykommisær for flyktninger 1990-1991
 • FNs fredsmegler for Balkan 1993-1996
 • Ambassadør i København 1996-1999

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Visekonsul i San Francisco 1959-1961

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • President Titos Innsatspris for arbeidet etter jordskjelvet i Skopje 1963
 • Pris for arbeidet for demokrati i Den Dominikanske Republikk 1978
 • Pressefotografenes Snill gutt-statuett 1989
 • Årets Peer Gynt 1990
 • Ungarns pris for innsats for flyktninger i 1956 1994
 • Fredsprisen "Men for Peace", Roma 1995
 • Anne Hov-prisen fra TINE 2000
 • Admiral Carl Hammerichs Minnelegat 2003
 • South-African National Order 2004
 • Willy Brandt-prisen 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1983-1987
 • Varaordfører Oslo Bystyre 1985-1987

Offentlige verv

 • Formann Nordisk bistandsgruppe 1968
 • Formann konsultative råd for EF 1971-1972
 • Nestformann Delegasjon til FN 1971-1972
 • Formann Kystvaktutvalget 1974-1975
 • Formann konsultative råd for EF 1976-1979
 • Nestformann Delegasjon til FN 1976-1979
 • Formann FNs nord-sør komite 1978-1979
 • Medlem Forsvarsrådet 1979-1981
 • Medlem Brandt-kommisjonen 1981-1983
 • Medlem Planutvalget, Oslo 1984-1987
 • Medlem Finansutvalget, Oslo 1984-1987
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1985-1987
 • Leder Kulturutvalget, Oslo 1985-1987 (kommunalråd)
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Nestleder Forum for verdiskaping 1993-1994
 • Leder FNs kommisjon for Irak 2000 (formålet er å vurdere sivilbefolkningens kår under straffetiltakene mot Irak)
 • Leder Utvalg for å utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis internasjonale utvalg 1965-1978
 • Leder Oslo Arbeidersamfunn 1970-1971
 • Leder Det norske Arbeiderpartis internasjonale utvalg 1979-1987
 • Medlem DNAs programkomite 1979 1979-1981
 • Medlem Styret for Oslo Arbeiderparti 1984-1987
 • Gruppeleder Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo 1984-1987
 • Medlem DNAs Europautvalg 1989-1993
 • Medlem DNAs programkomite 1989 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk Studentsamband 1953-1954
 • Rådsmedlem World University Service (WUS) 1954-1957
 • Leder WUS' flyktningsarbeid i Wien 1956-1957
 • Medlem Styret i Norsk Tjenestemannslag i Oslo 1965-1967
 • Nestformann FN-sambandet 1968-1969
 • Internasjonal sekretær Landsorganisasjonen 1970-1973 permisjon i tiden som statssekretær 1971-1972
 • Delegert Sosialistinternasjonalens råd 1971-1992
 • Nestformann FN-sambandet 1972-1973
 • Internasjonal sekretær Landsorganisasjonen 1981-1983
 • Medlem Styret i International Defence Aid Fund for Southern Africa 1982-1992
 • Formann Rådet for International Foundation for Development Alternatives 1983-1989
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1985-1988
 • President Norges Røde kors fra 1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Institute of Alternative Deverlopment, Nyon, Sveits 1974-1979
 • Medlem Styret i Vienna Institute for Development and Cooperation 1983-1987
 • Visepresident Society of International Development 1993-1995
 • Medlem Styret for TrilateralCommission, Brussel 1993
 • Leder Internajonale Demokratifond, Stockholm 1995-2003
 • Medlem Rådet for International Crisis Groupe, Washington fra 1995
 • Formann Willy Brandt-Stiftung, Berlin 1999-2003

Litteratur

 • Stoltenberg, Thorvald: Rapport fra Vietnam, 1970
 • Stoltenberg, Thorvald: Europa - rapport, 1971
 • Stoltenberg, Thorvald: Nato - et tilbakeblikk, Oslo 1979
 • Stoltenberg, Thorvald: Forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer, Oslo 1981
 • Stoltenberg, Thorvald: Udenrigs- og sikkerhedspolitik i Norden, København 1981
 • Stoltenberg, Thorvald og Knut Røed: Hva kan gjøres med Oslo?, Gyldendal Oslo 1986
 • Stoltenberg, Thorvald: Knut Frydenlund - en bedre organisert verden, Oslo 1987
 • Stoltenberg, Thorvald: "Norsk energipolitikk i et utenrikspolitisk perspektiv." I: Internasjonal politikk, nr. 5-6, 1987
 • Stoltenberg, Thorvald: Utrikespolitik i Norden, Stockholm 1988
 • Stoltenberg, Thorvald: "Conventional arms control and disarmament in Europe." I: Aktuelle utenriksspørsmål, nr. 2, 1989
 • Stoltenberg, Thorvald: "Utenriks- og ressurspolitikk i nordområdene." I: Norske atlanterhavskomité. Skriftserie : 128, 1989
 • Stoltenberg, Thorvald: Felles sikkerhet i Nord : trusler og svar, Oslo 1989
 • Stoltenberg, Thorvald: "Det globale flyktningeproblem: årsaker - virkninger - løsninger." I: Mennesker og rettigheter, nr. 1, 1991
 • Stoltenberg, Thorvald: "Den aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjon." I: Norsk militært tidsskrift årg. 161, nr. 11, 1991
 • Stoltenberg, Thorvald: "The United Nations and the former Yugoslavia." I: Socialist affairs nr. 1, 1991
 • Stoltenberg, Thorvald: "Menneskerett og makt: kan man hindre en stat i å gjøre overgrep mot egen befolkning?" I: Mennesker og rettigheter, årg. 10, nr. 2, 1992
 • Stoltenberg, Thorvald: "The Barents region: reorganizing Northern Europe." I: International challenges, vol.2, nr. 4, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Oslo 1992
 • Stoltenberg, Thorvald: "Den aktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjon." I: Norsk militært tidsskrift årg. 162, nr. 11, 1992
 • Salvesen, Geir: Thorvalds verden, Schibsted Oslo 1994
 • Stoltenberg, Thorvald: "Peace-building in the former Yugoslavia." I: European Brief, 1995
 • Stoltenberg, Thorvald og Kai Eide: De tusen dagene - fredsmeklere på Balkan, Gyldendal Oslo 1996
 • Stoltenberg, Thorvald: "Det handler om mennesker", Gyldendal Oslo 2001
 • Stoltenberg, Thorvald og Jens Stoltenberg : Samtaler, Aschehoug Oslo 2009
 • Moen, Kjell Erik Møgster: Fredskrigeren Thorvald Stoltenberg, NRK Aktivum Oslo 2009