Stange, Thomas Wegner

Stange, Thomas Wegner (1905-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 126 dager

Gå til bildegalleri

Stange, Thomas Wegner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.07.1905 i Torvastad, Rogaland
 • Død 21.07.1970
 • Sønn av gårdbruker og banksjef Jon Bendik Stange (1873-1947) og Laura Ryan (1871-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1954 - 1957, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole
 • Landbruksskole

Yrke

 • Gårdbruker
 • Organist i Torvastad Kirke 1934-1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Torvastad kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, ordfører 1959-1963, 1963-1964
 • Ordfører Karmøy kommunestyre 1965-1967, 1967-1969, medlem 1969-1970

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Rogaland 1965-1967, 1967-1970

Offentlige verv

 • Formann Klagenemnd for Trygdekassa, Torvastad 1933-1942
 • Varaformann Edruskapsnemnda 1939-1944
 • Formann Fattigstyret 1942-1945
 • Varamedlem Dyrevernsnemnda 1946-1948
 • Varamedlem Samferdselsnemnda 1948-1960
 • Medlem Revisjonsnemnda 1952-1959
 • Medlem Uførhetstrygdnemnda 1954-1956
 • Medlem Regionplanrådet 1965-1970
 • Medlem Tomteutvalget, Karmøy 1965-1970
 • Medlem Utvalg for sosiale formål 1965-1970
 • Medlem Generalplanutvalget 1968-1970

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Rogaland Venstre 1948-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Tempelridderordenen Haugesund 1959-1970

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Haugesund Avis 1953-1970 ( )
 • Fylkesinspektør Livstrygdelaget Andvake 1957-1959