Stange, Thomas Wegner

Stange, Thomas Wegner (1905-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 126 dager

Gå til bildegalleri

Stange, Thomas Wegner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter