Ulsnæs, Thorvald

Ulsnæs, Thorvald (1887-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1950-1953
Ansiennitet:
3 år, 195 dager

Gå til bildegalleri

Ulsnæs, Thorvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1887 i Gran, Oppland
 • Død 27.06.1982

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.06.1948-10.01.1950 for Olav Meisdalshagen.
 • Møtte fast som representant 11.01.1950-19.11.1951 for Olav Meisdalshagen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Helsekomiteen, 01.07.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 19.11.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fortsettelsesskole 1901-1902
 • Amtsskole 1903-1904

Lærlingepraksis

 • Malerlære 1904-1907

Yrke

 • Maler 1907-1924
 • Småbruker 1922-1974
 • Malermester ved Norges Statsbaner 1924-1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Brandbu Kommunestyre 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1931-1934
 • Varaordfører Brandbu Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931
 • Ordfører Brandbu Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Skjønns- og takstmann 1920-1940
 • Formann Almenningstyret, Brandbu 1952-1962
 • Medlem Almenningstyret, Brandbu 1962-1964
 • Formann Jordstyret, Brandbu

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1953
 • Formann Brandbu Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varaformann Oppland bonde- og småbrukarlag 1930-1953
 • Formann Småbrukerlagenes fellesstyre i Brandbu