Wiik, Terje Hermod

Wiik, Terje Hermod (1953-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1985-1989

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter