Evensen, Tidemann Flaata

Evensen, Tidemann Flaata (1905-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Evensen, Tidemann Flaata har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.07.1905 i Solum, Telemark
 • Død 16.09.1969
 • Sønn av tømmermerker Tarald Evensen (1869-1945) og Rebekka Larsdatter Ullern (1864-1931)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Telemark, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Telemark, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kommunale kurs
 • Student 1925
 • Handelsskole 1927

Yrke

 • Selfanger, ved Kerreguelen 1926
 • Fullmektig ved Solum formannskapskontor 1930-1945
 • Fylkeskasserer i Telemark 1945-1953
 • Fylkesarbeidssjef i Telemark 1953-1959
 • Fylkesmann i Telemark 1959-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Solum Kommunestyre 1933-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947
 • Ordfører Solum Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Skiensfjordens interkommunale kraftselskap 1945
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Skien 1953-1959
 • Formann Arbeidsløshetsnemnda, Solum
 • Varamedlem Styret for Den Norske Industribank A/S

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tilitsverv Bygdens og distriktenes arbeider- og fagbevegelse
 • Medlem Styret i Norsk kommuneforbund, lokalavdeling