Olaussen, Turid Innstrand

Olaussen, Turid Innstrand (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 30.09.1949

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Trafikksikkerhetsrådet 1981-1984
  • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1987-1989
  • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1987-1990
  • Nestleder Rikstrygdeverkets styre 1991
  • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1992