Sundtoft, Tine

Sundtoft, Tine (1967-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.04.1967 i Lillesand, Aust-Agder
 • Datter av økonomidirektør Kristian Sundtoft (1937-2015) og trafikklærer Barbro Rønnveig Sundtoft (1942-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 16.10.2013 - 31.12.2013
  Statsråd, Klima- og miljødepartementet, 01.01.2014 - 16.12.2015

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fagertun barneskole 1973-1979
 • Lillesand ungdomsskole 1979-1982
 • Møglestu videregående skole 1982-1985
 • Agder distiktshøgskole 1985-1986
 • Handelshøyskolen BI 1986-1990

Yrke

 • Regiondirektør, NHO Agder 1996-2005
 • Fylkesrådmann, Vest-Agder fylkeskommune 2005-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillesand Kommunestyre 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1991-1995
 • Varamedlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1991-1993
 • Medlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1993-1995

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Lillesand 1987-1991
 • Leder Samferdselsutvalget, Aust-Agder 1991-1993
 • Leder Fylkesskolestyret, Aust-Agder 1993-1995
 • Styreleder og prosjektleder styret for Aust-Agder bedriftsrådgiving 1994-1995
 • Medlem Domstolkommisjonen 1996-1999
 • Styremedlem Agder teater 1997-2001
 • Nestleder Styret for Statens Lånekasse 1997-2001
 • Styremedlem Styret for Innovasjon Norge, Agder 2002-2007
 • Medlem Distriktskommisjonen 2003-2004
 • Medlem Etikkutvalget KS 2012-2013
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 2012-2013

Tillitsverv i partier

 • Leder Unge Høyre 1985-1987
 • Leder Unge Høyre 1988-1989
 • Generalsekretær Unge Høyres landsforbund 1990-1992
 • Leder Høyre 1992-1993
 • President Nordisk ungkonservativ union 1993-1995
 • Politisk rådgiver Høyres stortingsgruppe 1995-1996