Jagland, Thorbjørn

Jagland, Thorbjørn (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.11.1950 i Drammen, Buskerud
 • Sønn av sveiser og partisekretær Helge Th. Jagland (1919-2009) og kokk Ingrid Bjerknes (1923-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Buskerud, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 25.10.1996-30.09.1997, Vidar Brynsplass møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Frank Willy Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.03.2000-30.09.2001, Frank Willy Larsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2001-19.10.2001, Martin Kolberg møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  President, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 25.10.1996
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 25.10.1996
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 23.02.2000
  Medlem, Valgkomiteen, 14.11.1997 - 17.03.2000
  Leder, Utenrikskomiteen, 23.02.2000 - 17.03.2000

  2001-2005

  Leder, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Valgkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 25.10.1996
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 25.10.1996
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Leder, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Leder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 16.02.2000

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Statsminister, Statsministerens kontor, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1969
 • Exam. oecon 1975

Yrke

 • Generalsekretær i Europarådet fra 2009

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kåret til "Årets Europeer 2002" av Europeisk Ungdom 2002

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Buskerud 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Observatør FNs hovedforsamling 1976
 • Medlem Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold 1980-1982
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Leder Forum for verdiskaping 1997
 • Medlem Nobelkomiteen fra 2009, Leder 2009-2015

Tillitsverv i partier

 • Leder Buskerud AUF 1973-1976
 • Leder AUF 1977-1981
 • Utredningssekretær DNA 1981-1986, konstituert partisekretær 1986, partisekretær 1987-1992, leder 1992-2002
 • Sekretær DNAs nedrustningskomité 1982-1993
 • Sekretær Komiteen som utarbeidet DNAs arbeidsprogram for stortingsperioden 1986-1989 1985
 • Formann DNAs internasjonale utvalg 1986-1992
 • Leder Sosialistinternasjonalens finans- og administrasjonskomité 1987-1992
 • Visepresident Sosialistinternasjonalen fra 1999
 • Leder Sosialistinternasjonalens Midtøstenkomité 2000-2006

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2006

Litteratur

 • En rekke artikler om forsvars-, sikkerhets- og nedrustningsspørsmål, 1982
 • Før det blir for sent, 1982
 • Jagland, Thorbjørn: Min Europeiske drøm, Tiden Oslo 1990
 • 20 år: Norge 1972-1992: en antologi, Europabevegelsen Oslo 1992
 • Jønsson, Bjørg: Bak masken: seks politiker-portretter, Gyldendal Oslo 1993
 • Jagland, Thorbjørn: Ny solidaritet, Det Norske Arbeiderparti (DNA) Oslo 1993
 • Jagland, Thorbjørn: Brev, Tiden Oslo 1995
 • Jagland, Thorbjørn: Vår sårbare verden, Aschehoug Oslo 2002
 • Jagland, Thorbjørn: Ti teser om EU og Norge, Aschehoug Oslo 2003