Teigen, Trygve

Teigen, Trygve (1932-2006)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977

Gå til bildegalleri

Teigen, Trygve har avgått ved døden.

Finn informasjon etter