Viken, Tove Kari

Viken, Tove Kari (1942-2016)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 126 dager

Gå til bildegalleri

Viken, Tove Kari har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 11.08.1942 i Opdal, Sør-Trøndelag
 • Død 02.12.2016
 • Datter av stasjonsmester Henry Hanssen (1906-1983) og husmor Liv Dusegard (1901-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, Sp.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Leder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Sosial- og helsedepartementet, 19.11.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1960
 • Jordbruksskole 1979
 • EDB-kurs 1986-1987

Yrke

 • Bonde 1963-1997
 • Egen reiselivsbedrift 1990-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oppdal Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983
 • Varaordfører Oppdal Kommunestyre 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Oppdal 1976-1979
 • Medlem Generalplanutvalget, Oppdal 1976-1979
 • Medlem Rådet for husdyrforskning 1977-1980
 • Medlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Oppdal 1980-1983
 • Lekdommer Frostating Lagmannsrett, Trøndelag 1980-1988
 • Nestleder Rådet for husdyrforskning 1981-1986
 • Medlem Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket 1981-1986
 • Nestleder Lokaliseringsutvalget 1984-1989
 • Medlem Rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for Naturforvaltning 1986-1993
 • Varamedlem Landsrådet for Heimevernet 1986-1989
 • Medlem Hovedutvalget for teknisk sektor, Oppdal 1988-1989
 • Medlem Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning 1988-1993

Tillitsverv i partier

 • Leder Sp's studieforbund 1989-1993
 • Medlem Sp's sentralstyre 1989-1993
 • Medlem Oppdal Sp
 • Medlem Sør-Trøndelag Sp
 • Medlem Senterkvinnene

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1978-1980
 • 1. varamedlem Styret i Norges Bondelag 1980-1981
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1981-1985
 • Leder Norges Bondelags hovedutvalg for naturforvaltning fra 1988
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1991-1993
 • Medlem Styret i "Nei til atomvåpen" 1992-1996
 • Medlem Styret i Oppdal Bondelag

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Driva Kraftselskap 1988-1993
 • Medlem Forstanderskapet ved Opdals Sparebank 1988-1989
 • Medlem Styret for A/S Oppdal Everk 2003-2007