Lindland, Theodor

Lindland, Theodor (1889-1965)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1954-1957

Gå til bildegalleri

Lindland, Theodor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter