Brandrud, Trygve Mathias

Brandrud, Trygve Mathias (1890-1979)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1945-1949

Gå til bildegalleri

Brandrud, Trygve Mathias har avgått ved døden.

Finn informasjon etter