Gustavsen, Terje Moe

Gustavsen, Terje Moe (1954-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Gustavsen, Terje Moe har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.10.1954 i Larvik, Vestfold
 • Død 04.05.2019
 • Sønn av maskinentrepenør Oddbjørn Gustavsen (1936-2007) og husmor Oddbjørg Moe (1935-)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1970

Yrke

 • Diverse stillinger i Postverket 1970-1981
 • Strategidirektør i Telenor Installasjon og Service 1999-2000
 • Direktør i Arbeidsgiverforeningen NAVO 2002-2005
 • Personaldirektør i SAS Brååthens 2005-2007
 • Spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter 2007
 • Vegdirektør i Statens vegvesen fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestby Kommunestyre 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Vestby 1983-1991
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1990-1997
 • Medlem Styret for Statens Pensjonskasse 1993-2000
 • Varamedlem Hovedstyret for Norges forskningsråd 1993-2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem A's sentralstyre 1992-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær/nestleder Den norske Postorganisasjon 1981-1985
 • Leder Den norske Postorganisasjon 1985-1987
 • Sekretær Statstjenestemannskartellet/LO Stat 1987-1990
 • Leder Statstjenestemannskartellet/LO Stat 1990-1999
 • Medlem Samarbeidskomiteen mellom Ap og Lo 1991-1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for stiftelsen FAFO 1991-2000
 • Nestformann Styret for A-pressen ASA 1994-2000
 • Medlem Styret for Telenor AS 1995-1999
 • Medlem Styret for Vår Bank og Forsikring A/S 1999-2000
 • Medlem Styret for ABG Sundal Collier ASA 2002-2004
 • Leder Styret for ABG Sundal Collier ASA fra 2004
 • Leder Styret for Lofoten Internasjonale Kunstfestival fra 2007