Sønsterud, Tone Merete

Sønsterud, Tone Merete (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 288 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 17.05.1959 i Oslo, Oslo
 • Datter av sjåfør Bjørn Armand Sønsterud (1937-1996) og industriarbeider May Astrid Opseth Sønsterud (1939-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 2001 - 2005, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 5 for Hedmark, 2013 - 2017, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2015 - 30.09.2016

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Div. datakurs og LO-skolen
 • Grunnskole, Kongsvinger 1966-1975
 • Handels- og kontorfag, grunnkurs 1975-1976
 • Handels- og kontorfag, økonomilinja 1976-1977
 • Datateknikerkurs, Skandinavisk Institutt 1979 (kveldsskole)

Yrke

 • Statistisk sentralbyrå 1977-2000
 • Nestleder, LO Stat 2005-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsvinger Kommunestyre 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Hedmark 1984-1992
 • Leder Likestillingsutvalget, Kongsvinger 1984-1988
 • Nestleder Hovedutvalget for kultur, Kongsvinger 1984-1988
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Hedmark 1988-1992
 • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Kongsvinger 1992-1996
 • Medlem Ligningsnemnda, Kongsvinger 1992-2000
 • Meddommer Tingretten, Glåmdal fra 1996

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs næringspolitiske utvalg
 • Medlem Styret for Hedmark A
 • Medlem Hedmark A's faglig politiske utvalg
 • Leder og nestleder Kongsvinger A
 • Leder Kongsvinger A's faglig politiske utvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Div. verv NTL, SSB Kongsvinger 1978-2000
 • Medlem NTLs landsstyre 1997-2000
 • Medlem NTLs forbundsstyre 1999-2005
 • Leder NTLs sentralforvaltning 2000-2004
 • Nestleder Kongsvinger Ishockeyklubb 2003-2005
 • Medlem Styret for Norges Ishockeyforbund 2006-2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for DnB, region Glåmdal 1988-1992
 • Varamedlem Styret for Kraftverkene i Orkla 1988-1992
 • Varamedlem Styret for Opplandskraft 1988-1992
 • Medlem FAFOs fagråd fra 2005
 • Medlem Styret for Folk og forsvar fra 2005

Litteratur

 • Trygstad, Sissel, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Holand og Nina Skulle: Den nye staten, omfang og effekter av omstillingene i staten 1990-2004, FAFO Oslo 2006
 • Jensen, Bjarne: Offentlige velferdsgoder, økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management, Høgskolen Hedmark 2007
 • Bogen, Hanne og Åsmund Arup Seip: Holdninger til offentlig sektor, FAFO Oslo 2009
 • Gautun, Heidi: Den nye barnevernbyråkratiet, FAFO Oslo 2009