Norvoll, Tomas

Norvoll, Tomas (1972-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 122 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Statssekretær
01.12.2023 -

Biografi

Personalia

 • Født 12.02.1972 i Vardø, Finnmark
 • Sønn av industriarbeider Terje Egil Norvoll (1949-) og vernepleier Torill Strand (1950-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Nordland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 12 for Nordland, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

  1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 30.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.09.2022 - 01.12.2023
  Statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet, 01.12.2023 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen videregående skole Andenes 1991
 • Mellomfag offentlig politikk og adminisrasjon, Tromsø 1993

Yrke

 • Seniorrådgiver Kunnskapsparken i Bodø

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Andøy Kommunestyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 2011-2015
 • Leder Fylkesråd, Nordland 2013-2015
 • Leder Fylkesråd, Nordland 2015-2019

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Nordland 1993
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1994-1997
 • Leder Komité for plan og økonomi, Nordland fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Initiativtaker til stiftelsen av Andøy AUF 1991-1991
 • Medlem Nordland DNAs styre og arbeidsutvalg 1992-1993
 • Leder Nordland AUF 1992-1993
 • Medlem Styret for Andøy Ap 1992-1993
 • Leder Andøy AUF 1992-1992
 • Medlem Sentralstyret for Sosialdemokratisk Studentforbund (SSF) 1994-1995
 • Leder Bodø Ap fra 2000
 • Leder Arbeiderpartiets gruppe i Nordland Fylkesting fra 2011

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem LOs ungdomsutvalg i Nordland fra 1993