Hanssen, Tonje

Hanssen, Tonje (1922-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1969-1973

Gå til bildegalleri

Hanssen, Tonje har avgått ved døden.

Finn informasjon etter