Nymo, Tor

Nymo, Tor (1940-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.07.1940 i Målselv, Troms
 • Sønn av bonde Asbjørn Nymo (1906-1976) og bonde Aslaug Nordmo (1908-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Troms, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 5 for Troms, 1997 - 2001, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Personlig varamedlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 01.04.2000
  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.04.2000 - 14.04.2000
  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 14.04.2000 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Troms landbruksskole 1958
 • BSHTI befalsskole 1966-1967
 • Realskole 1967-1968
 • Deleksamen ex.art. 1968-1970

Yrke

 • FN-tjeneste Gaza 1963-1966
 • Offiser i Hæren, Militærpolitiet 1967-1971
 • Bonde på farsgården 1974-1990
 • Vernepliktig major fra 1988
 • Leder av familiehjem for ungdom i Målselv 1991-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • UNEF-medaljen 1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Målselv Formannskap 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Troms 1991-1995
 • Medlem Landbruksnemnda, Målselv (i 4 år)

Tillitsverv i partier

 • Leder Troms Sp 1988-1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Troms Skogeierforbund 1972-1982
 • Medlem Styret i Norges Skogeierforbund 1973-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Troms Treforedling 1974-1977