Opheim, Torfinn

Opheim, Torfinn (1961-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.04.1961 i Sauda, Rogaland
 • Sønn av kontorist Sigmund Opheim (1918-1989) og kokk Aud Jensen (1926-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sauda skole 1968-1977
 • Sauda videregående skole 1977-1980
 • Fana folkehøyskole 1980-1981
 • Høgskolen Stord/Haugesund 1992-1993
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2 2009

Fagbrev

 • Fagbrev i prosessfag 1989

Yrke

 • Butikkmedarbeider Domus Førde 1982-1983
 • Prosessoperatør m.m. Elkem Sauda 1983-1994
 • Daglig leder Sauda Produkter A/S 1994-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sauda Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999
 • Ordfører Sauda Kommunestyre 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv

 • Leder Barnevernsnemnda, Sauda 1987-1991
 • Leder Sosialutvalget, Sauda 1987-1991
 • Leder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Sauda 1991-1995
 • Leder Hovedutvalget for Undervisning og Barnehage , Sauda 1995-1999
 • Medlem Haugalandrådet 1999-2005
 • Medlem Styret for Ryfylkesambandet A/S 2000-2005
 • Nestleder Styret for Norsk Bane A/S 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sauda A
 • Leder Styret for Sauda A
 • Medlem Styret for Rogaland A