Andersen, Torgeir

Andersen, Torgeir (1916-1991)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Torgeir har avgått ved døden.

Finn informasjon etter