Aasland, Tora

Aasland, Tora (1942-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.11.1942 i Skien, Telemark
 • Datter av lege Arne Jakob Aasland (1913-1985) og hjemmearbeidende Anna Maria Gjerløv (1915-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Akershus, 1985 - 1989, SV.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1989 - 1993, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Visepresident, Odelstinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 18.10.2007 - 23.03.2012
  Fungerende statsråd, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 29.11.2010 - 20.03.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student, Telemark Handelsgymnas 1961
 • Eksamen Colby Jr. College, N. Hampshire, USA 1962
 • Eksamen Norske Kvinners Nasjonalråds sosialskole 1965
 • Cand.sociol., Universitetet i Oslo 1973

Yrke

 • Førsteskretær og konsulent Statistisk Sentralbyrå 1971-1974
 • Konsulent Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1974-1976
 • Sekretær Familiebeskatningsutvalget 1974-1978 (på halvtid)
 • Forsker ved Institutt for samfunnsforskning 1976-1982
 • Vikariat som instituttleder ved Institutt for samfunnsforskning 1980-1981
 • Forsker ved Gruppen for ressursstudier 1982-1983
 • Generalsekretær Norsk Faglitterær Forfatterforening 1983-1985
 • Fylkesmann i Rogaland 1993-2013 (utnevnt oktober 1991)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nesodden Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Prisreguleringsutvalget på fast eiendom 1975-1981
 • Varamedlem Markedsrådet 1975-1985
 • Medlem Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1978-1983
 • Medlem Forbrukertvistutvalget 1978-1981
 • Medlem Levekårsutvalget 1978-1980
 • Medlem Rådgivende komite for energiforskning (REF) 1980-1986
 • Medlem Tempoutvalget om petroleumsvirksomhetens framtid 1982-1983
 • Leder Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1983-1984
 • Varamedlem Styret for Kopinor 1984-1986
 • Medlem Rådet for Skriftkulturs styre 1985-1987
 • Leder Arkeologisk museum i Stavangers styre fra 1996
 • Medlem Oppgavefordelingsutvalget 1998-2000
 • Medlem Granskingsutvalget for å kartlegge de faktiske forhold i Lillehammer-saken 1998-2000
 • Nestleder Utvalget for høgre utdanning 1998-2000 (Mjøs-utvalget)
 • Leder Klagenemnd for Eierskapstilsynets vedtak 1999-2002
 • Leder Styret for Kompetanseutviklingsprogrammet fra 2000
 • Leder Utvalg som skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren fra 2003
 • Leder Styret for Språkrådet 2006-2007
 • Medlem Utvalget for utredning av offentlige granskingskommisjoner fra 2007
 • Leder Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO fra 2013
 • Medlem Statens seniorråd fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nesodden SV 1975-1983
 • Leder Nesodden SV 1983-1985
 • Politisk og organisatorisk nestleder Sosialistisk Venstreparti 1983-1987
 • Leder SVs prinsipp-programkomite 1983-1985
 • Leder Akershus SV 1990-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Styret for Politisk Forum 1979-1981
 • Leder Styret for Politisk Forum 1981-1983
 • Leder Rådet for Politisk Forum 1983-1985

Andre administrative verv

 • Preses Representantskapsmøtet i Norges Vel fra 1995
 • Medlem Styret for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter fra 2006

Litteratur

 • Houg, Tora Aasland og Håkon Smedsvig Hanssen: Jeg og de andre. Bind 1 og 2, Universitetsforlaget Oslo 1981