Austad, Tore

Austad, Tore (1935-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.04.1935 i Skedsmo, Akershus
 • Sønn av kvartermester Leiv Austad (1909-1985) og husmor Ragnhild Kjølen (1910-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-08.06.1983, Bjørn Stordrange møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Samferdselskomiteen, 16.06.1983 - 20.10.1983
  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 08.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1953
 • Studentfagkurs 1954
 • Sjøkrigsskolen 1956
 • Cand.philol. 1962

Yrke

 • Lærebokkonsulent for Rådet for videregående opplæring (RVO)
 • Foreleser ved Pedagogisk seminar
 • Løytnant i Marinen 1955-1958
 • Lektor ved Drammen handelsgymnas 1961-1964
 • Professor i norsk ved University of Chicago 1964-1966
 • Lektor ved Kristiansand katedralskole 1966-1977
 • Foreleser ved Agder distriktshøyskole 1967-1975
 • Sensor i norsk ved Universitetet i Oslo fra 1972
 • Lektor ved Kristiansand katedralskole fra 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansand Bystyre 1971-1975, 1995-1999
 • Medlem Kristiansand Formannskap 1975-1979, 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Formann Skolestyret, Kristiansand 1971-1977
 • Medlem Fylkesskolestyret, Vest-Agder 1975-1981
 • Medlem Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn 1977-1980
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Kirke- og undervisningsdepartementets arbeidsområde m.m. fra 1978
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980
 • Formann Styret for Nordens institutt på Åland 1984-1992
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1986-1989
 • Leder Kulturstyret, Kristiansand 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Oddernes Krets av Kristiansand Høyre 1970-1972
 • Leder representantskapet for Høyres Studieforbund 1994-1998
 • Leder Høyres bystyregruppe i Kristiansand 1999-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Europabevegelsens kulturutvalg fra 1986
 • Formann Fellesrådet for vitenskap og parlamentarikere 1986-1989
 • Medlem Styret i Agder krets av Norsk lektorlag

Andre administrative verv

 • Sekretær Agder akademi

Litteratur

 • Artikler om litteratur i fagtidsskrifter og dagspresse
 • Litteraturanmelder i Fædrelandsvennen
 • Austad, Tore: En skole for alle, Oslo 1981
 • Austad, Tore: Mål og virkemidler i skolen, 1983
 • Austad, Tore: Flasken og masken: litterære tekster om rus for videregående skole, Rusmiddeldirektoratet Oslo 1993