Breilid, Torkjell

Breilid, Torkjell (1889-1964)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 96 dager

Gå til bildegalleri

Breilid, Torkjell har avgått ved døden.

Finn informasjon etter