Blostrupmoen, Tor Olav

Blostrupmoen, Tor Olav (1956-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
2 år, 48 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.04.1956 i Alvdal, Hedmark
 • Sønn av sjåfør Tore Blostrupmoen (1925-2002) og hjemmearbeidende Anna Lund (1929-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-13.06.1988 for Anne-Lise Bakken.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 13.06.1988

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sentrum videregående skole (svakstrøm), Kongsvinger 1976-1977
 • VK1 og VK2, Ankerskogen videregående skole (radio/TV), Hamar 1977-1979
 • Ankerskogen videregående skole (serviceelektroniker EDB-anlegg), Hamar 1992-1993
 • Informatikk, Høgskolen i Hedmark 1993-1996
 • Pedagogisk seminar, Høgskolen i Hedmark 1996-1997

Fagbrev

 • Fagbrev som radio- og TV-tekniker 1979

Yrke

 • El-montør i Nord Østerdal Kraftlag 1981-1985
 • El-montør i Eltron A/S 1985-1992
 • Servicetekniker EDB 1995-1997
 • Systemingeniør EDB 1997-2003
 • IT-rådgiver fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Alvdal Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Skole- og barnehageutvalget 1988-1995
 • Lekdommer Herredsretten 1988-1992

Tillitsverv i partier

 • Sekretær, faglig leder og nestleder Hedmark AUL 1982-1986
 • Leder Alvdal A 1988-1992
 • Leder Sør-Trysil A fra 1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Klubbleder Eltron A/S 1986-1992
 • Leder Nordøsterdal Elektrikerlag 1988-1992