Berge, Torgeir Andreas

Berge, Torgeir Andreas (1897-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Berge, Torgeir Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 17.02.1897 i Fusa, Hordaland
  • Død 30.04.1973
  • Sønn av gardbruker Hans Bergeson Nordtveit (1850-1935) og Marta Malene Berge (1857-1933)

Stortingsperioder

  • Representant nr 1 for Vestfold, 1950 - 1953, A.
  • Representant nr 3 for Vestfold, 1954 - 1957, A.
  • Representant nr 3 for Vestfold, 1958 - 1961, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1950-53

    Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

    1954-57

    Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

    1958-61

    Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Agronom Stend jordbruksskule 1918

Yrke

  • Arbeidet ved industri og anlegg 1913-1916
  • Gardstyrer Gimle gard, Kvam 1918
  • Nydyrking, Ryfylke 1919
  • Fjøsmester Storetveit gard, Fana 1920
  • Forpakter Arna prestegard i Haus 1921-1926
  • Styrer ved Sandar kommunale gardsbruk 1926-1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Sandar kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

  • Formann Styret for Sandar kommunale mølle 1945-1949
  • Medlem Forsorgsstyret, Sandar 1945-1951
  • Formann Styret for Direktoratet for Statens skoger 1957-1969
  • Formann Bingefjøskomiteen 1958-1959

Tillitsverv i partier

  • Medlem Styret for Sandefjord og Sandar sosialistlag 1937-1949
  • Formann Sandefjord og Sandar sosialistlag 1945-1947
  • Formann Jordbruksutvalget for Vestfold Arbeiderparti 1946-1962

Tillitsverv i organisasjoner

  • Formann Sandefjord og Sandar mållag 1936-1946
  • Medlem Styret for Sandar samvirkelag 1937-1946
  • Formann Sandar bondelag 1946
  • Formann Sandar samvirkelag 1946-1951
  • Medlem Representantskapet i Norges Kooperative Landsforening 1949-1963
  • Formann Vestfold fylkesdistriktsforening av NKL 1949-1963