Berge, Torgeir Andreas

Berge, Torgeir Andreas (1897-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Berge, Torgeir Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.02.1897 i Fusa, Hordaland
 • Død 30.04.1973
 • Sønn av gardbruker Hans Bergeson Nordtveit (1850-1935) og Marta Malene Berge (1857-1933)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Vestfold, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 1958 - 1961, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Agronom Stend jordbruksskule 1918

Yrke

 • Arbeidet ved industri og anlegg 1913-1916
 • Gardstyrer Gimle gard, Kvam 1918
 • Nydyrking, Ryfylke 1919
 • Fjøsmester Storetveit gard, Fana 1920
 • Forpakter Arna prestegard i Haus 1921-1926
 • Styrer ved Sandar kommunale gardsbruk 1926-1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandar Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Forsorgsstyret, Sandar 1945-1951
 • Formann Styret for Sandar kommunale mølle 1945-1949
 • Formann Styret for Direktoratet for Statens skoger 1957-1969
 • Formann Bingefjøskomiteen 1958-1959

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sandefjord og Sandar sosialistlag 1937-1949
 • Formann Sandefjord og Sandar sosialistlag 1945-1947
 • Formann Jordbruksutvalget for Vestfold Arbeiderparti 1946-1962

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sandefjord og Sandar mållag 1936-1946
 • Medlem Styret for Sandar samvirkelag 1937-1946
 • Formann Sandar bondelag 1946
 • Formann Sandar samvirkelag 1946-1951
 • Formann Vestfold fylkesdistriktsforening av NKL 1949-1963
 • Medlem Representantskapet i Norges Kooperative Landsforening 1949-1963