Hagebakken, Tore

Hagebakken, Tore (1961-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
16 år, 48 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1961 i Vestre Toten, Oppland
 • Sønn av skiftekonduktør Arne Henry Hagebakken (1938-) og pleiemedhjelper Berit Frøsaker (1939-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1985 - 1989, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 5 for Oppland, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 06.10.2006
  Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 06.10.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Andre nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 16.11.2011
  Medlem, Justiskomiteen, 16.11.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 25.03.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 06.10.2006 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 15.11.2011

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosial- og helsedepartementet, 24.03.2000 - 18.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barneskole, Fredheim skole 1968-1974
 • Bjørnsveen ungdomsskole 1974-1977
 • Ex.art. ved Gjøvik gymnas, samfunnsfaglinjen 1977-1980

Yrke

 • Journalist i Oppland Arbeiderblad 1980-1990
 • Ass. redaktør i Oppland Arbeiderblad 1990-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjøvik Kommunestyre 1979-1983
 • Ordfører Gjøvik Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 2003-2005
 • Ordfører Gjøvik Kommunestyre 1999-2003 (permisjon mars 2000 - okt. 2001)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1989-1991

Offentlige verv

 • Medlem Kinonemnda, Gjøvik 1980-1983
 • Medlem Skolestyret, Gjøvik 1980-1983
 • Medlem Fylkesskolestyret, Oppland 1981-1985
 • Leder Inntaksnemnda for videregående skoler, Oppland 1983-1990
 • Leder Fylkesskolestyret, Oppland 1985-1990
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Oppland 1992-1995
 • Medlem Rådet for LOOC 1992-1994
 • Medlem Styret for Industribygg AS 1992-2005
 • Leder Styret for Gjøvik Olympiske Anlegg AS 1992-1994
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oppland, 1992-1994
 • Medlem Styret for Oppland Energiverk 1996-2000
 • Medlem Styret for Gjøvik Rådhus AS 1996-2000
 • Leder Styret for Gjøvik Rådhus AS 2001-2005
 • Leder Styret for Kommunenes Sentralforbund, Oppland 2003-2005
 • Medlem Styret for Mjøskraft AS 2003-2005
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 2004-2005
 • Leder Styringsgruppa for Musikkregion Gjøvik, Gjøvik fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Leder Gjøvik AUF 1978-1980
 • Leder Oppland AUF 1982-1985
 • Leder Gjøvik arbeiderparti 1990-1992
 • Medlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1995-2005
 • Leder Arbeiderpartiets helse- og omsorgsutvalg 1997-1998
 • Leder Arbeiderpartiets kommunalpolitiske forum 2006-2009

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret i Oppland Arbeiderblad 1994-1997
 • Medlem Hovedkomiteen for Alf Prøysens 100-årsjubileum fra 2013