Haavardstad, Torvald

Haavardstad, Torvald (1893-1965)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
18 år, 328 dager

Gå til bildegalleri

Haavardstad, Torvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.11.1893 i Evje, Aust-Agder
 • Død 09.03.1965
 • Sønn av lensmann og gardbruker Olav Johnsen Haavardstad (1854-1898) og Olaug Salvesdotter Moi (1853-1920)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Visesekretær, Odelstinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 26.11.1951
  Midlertidig formann, Finans- og tollkomiteen, 26.11.1951 - 16.01.1952
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1951 - 10.01.1954
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 16.01.1952 - 19.01.1953
  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 19.01.1953 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Setesdal ungdomsskule 1908-1909
 • Kristiansand lærerskole 1911-1914
 • Befalskurs 1915-1916

Yrke

 • Ansatt i forretning i Kristiansand 1909-1911
 • Lærer i Kristiansand og Randaberg 1914-1915
 • Løytnant under nøytralitetsvernet 1916-1918
 • Lærer i Evje i Setesdalen 1919-1953
 • Skolestyrer 1953-1959
 • Skoleinspektør 1959-1961

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Kirkesanger i Evje 1928-1956

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Evje Kommunestyre 1922-1925, 1925-1928, 1942-1945, 1949-1951, 1951-1955, 1955-1959
 • Ordfører Evje Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1942, 1945-1947, 1947-1949
 • Ordfører Evje og Hornnes Kommunestyre 1959-1963, 1963-1965

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varaformann Fylkesting, Aust-Agder 1945-1947
 • Varaformann Fylkesting, Aust-Agder 1947-1951
 • Varaformann Fylkesting, Aust-Agder 1951-1955
 • Varaformann Fylkesting, Aust-Agder 1955-1959
 • Varaformann Fylkesting, Aust-Agder 1959-1963
 • Varaformann Fylkesting, Aust-Agder 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Forliksrådet, Evje 1927-1930
 • Formann Forliksrådet, Evje fra 1930
 • Medlem Forstanderskapet ved Hornnes landsgymnas fra 1936
 • Medlem Kirkelovkomiteen av 1938 fra 1938
 • Medlem Tilsynskommisjonen for Sørlandsbanen fra 1945
 • Medlem Styret for Garantikassen for sparebanker 1946-1965
 • Medlem Styret for Eg sykehus 1962-1965

Tillitsverv i partier

 • Formann Evje Arbeiderparti 1927-1930
 • Medlem Styret for Aust-Agder Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Agder Historielag
 • Formann Evje lærarlag og av Evje folkeakademi

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Setesdal bilruter 1960-1961
 • Formann Styret for Setesdal bilruter 1961-1964