Halvorsen, Tor

Halvorsen, Tor (1930-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 37 dager

Gå til bildegalleri

Halvorsen, Tor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter