Henriksen, Tor

Henriksen, Tor (1933-2017)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Henriksen, Tor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1933 i Gamvik, Finnmark
 • Død 01.11.2017
 • Sønn av arbeider Karl Johan Henriksen (1902-1981) og stasjonsholder ved Televerket Anna Isaksen (1899-1965)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 09.10.1975 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse tekniske og administrative kurs
 • Student 1952
 • Televerkets lavere kurs 1952-1953
 • Televerkets høyere kurs 1955-1957

Yrke

 • Telegrafreserve 1953-1955
 • Transmisjonstekniker i Televerket 1957-1968
 • Avdelingsingeniør ved Televerkets distriktskontor i Hammerfest 1968-1971
 • Sjef teknisk stab Hammerfest teleområde 1971-1980
 • Administrasjonssjef Hammerfest teleområde 1980-1982
 • Telesjef Molde teleområde 1983-1986
 • Telesjef i Hammerfest 1986-1991
 • Divisjonssjef for Region Nord (Nord-Norge) 1992-1994
 • Pensjonist fra 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Berlevåg Kommunestyre 1967-1968
 • Medlem Hammerfest Kommunestyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Ungdoms- og idrettsstyret, Berlevåg 1964-1968
 • Medlem Lagretten 1964-1967
 • Medlem Representantskapet for Kongsfjord idretts- og samfunnshus 1966-1968
 • Varamedlem Styret for Kongsfjord idretts- og samfunnshus 1966-1968
 • Medlem Bibliotekstyret 1968
 • Medlem Teknisk utvalg, Hammerfest 1980-1983
 • Medlem Generalplanutvalget, Hammerfest 1980-1983
 • Medlem Hovedutvalget miljø og utvikling, Hammerfest 1991-1995

Tillitsverv i partier

 • Formann og nestformann Berlevåg Sosialistisk Folkeparti 1961-1968
 • Formann Finnmark SF 1963-1966
 • Medlem Styret for Hammerfest SF 1969-1973
 • Formann Hammerfest SF 1972-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Finnmark krets av Telegrafmennenes landsforbund (TMLF) 1969-1971
 • Medlem Hovedstyret i Telegrafmennenes landsforbund (TMLF) 1970-1971
 • Distriktsrådsformann Telegrafmennenes landsforbund (TMLF), Nord-Norge 1970-1971