Haugen, Tore

Haugen, Tore (1931-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 55 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.10.1931 i Askim, Østfold
 • Sønn av skolestyrer Hellik Haugen og skolestyrer Olga Sofie Sørum

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 12 for Akershus, 1989 - 1993, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Sersjantkurs i infanteriet 1951-1952
 • Cand.jur. 1958
 • Studier ved Hague Academy of International Law 1958
 • Studier i amerikansk rett ved University of Illinois College of Law 1960-1961
 • Kurs i administrasjon og ledelse (Solstrand-kurs) 1967

Yrke

 • Serkretær i Prisdirektoratet 1958
 • Dommerfullmektig Søre Sunnmøre sorenskriverembete 1959-1960
 • Konsulent Prisdirektoratet 1961-1965
 • Advokatbevilling 1965
 • Fenrik 1965
 • Kontorsjef Prisdirektoratet 1965-1980
 • Underdirektør Prisdirektoratet fra 1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oppegård Kommunestyre 1963-1967
 • Ordfører Oppegård Kommunestyre 1969-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1969-1971
 • Fylkesordfører Fylkesting, Akershus 1979-1983
 • Fylkesordfører Fylkesting, Akershus 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Oppegård 1966-1968
 • Medlem Regionplanrådet for Oslo og Akershus 1968-1975
 • Formann Bygningsrådet, Oppegård 1968-1971
 • Formann Det regionale veiplanutvalget Oslo Akershus 1970-1972
 • Medlem Jernbanerådet 1973-1984
 • Medlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1974-1976
 • Formann Samferdselsstyret, Akershus 1976-1980
 • Formann Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1976-1979
 • Formann Utbyggingsstyret for Li-Mellomåsen-Vestre Ingieråsen 1976-1982
 • Medlem Styret for K/L Opplandskraft fra 1980
 • Medlem Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank 1980-1986
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1980-1982
 • Nestleder Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet 1980-1983
 • Nestformann Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1981-1984
 • Formann Næringsutvalget 1981-1983
 • Leder Rådet for Den Norske Stats Husbank 1982-1986
 • Leder Utvalget for revisjon av kommuneloven og fylkeskommuneloven 1984
 • Medlem Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet 1984
 • Medlem Styret for A/S Fjordbroene fra 1984
 • Medlem Rikshospitalets styre 1984-1988
 • Formann Styret for Norges Statsbaner 1984-1989
 • Formann Fylkesordførerkollegiet 1984-1987
 • Formann Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1985-1988
 • Leder Styret for Gamle Hvam Museum fra 1988
 • Nestleder Styret for Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller fra 1988
 • Formann Styret for Akershus Reiselivslag fra 1988
 • Formann Interimstyret for Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller fra 1988
 • Formann Styret for Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller fra 1993
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1994-2002

Tillitsverv i partier

 • Formann Høyres boligmiljøkomité 1970-1971
 • Formann Oppegård Høyre 1976-1978
 • Medlem Høyres kommunalkomité 1978-1989
 • Medlem Styret for Akershus Høyre fra 1980

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Juristforbund 1968-1970 stod også som stifter av forbundet i 1966
 • Medlem Styret i Departemententes juristforening 1968-1970
 • Nestformann Departemententes juristforening 1969-1970
 • Nestleder Kommunenes Sentralforbund 1988-1989

Litteratur

 • Haugen, Tore: Jus i dagliglivet, 1961
 • Haugen, Tore og Karl Normann: Lov og rett i næring og yrke, 1966