Hovi, Torger

Hovi, Torger (1905-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1969-1973
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hovi, Torger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.01.1905 i Øystre Slidre, Oppland
 • Død 19.10.1980
 • Sønn av gårdbruker Torleiv T. Hovi (1877-1963) og Synnev Hoviosen (1880-1954)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oppland, 1937 - 1945, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Oppland, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 6 for Oppland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 6 for Oppland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Justiskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Medlem, Landbrukskomiteen, 24.03.1971 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole og Valdres jordbruksskule 1924-1925

Yrke

 • Planlegger for Jordstyret i Østre Slidre 1927-1950
 • Småbruker fra 1949

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øystre Slidre Kommunestyre 1933-1934, 1934-1937, 1962-1963
 • Medlem Øystre Slidre Formannskap 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1961-1962
 • Varaordfører Øystre Slidre Kommunestyre 1959-1961

Offentlige verv

 • Medlem Jordstyret, Rogne fra 1927 (senere Øystre Slidre)
 • Medlem Fylkesskattestyret, Oppland 1936-1958
 • Medlem Styret for Oppland landbruksselskap 1936-1940
 • Medlem Styret for Valdres jordbruksskole 1938-1945
 • Formann Styret for Valdres jordbruksskole 1945-1964
 • Formann Oppland landbruksselskap 1945-1972
 • Medlem Jordbrukskredittnemnda 1949-1956
 • Medlem Utvalg for revisjon av grensene for fjord- og fjellbygdtillegget på melk av 1955 fra 1955
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Oppland 1956-1972
 • Medlem Landsrådet for viltstell, jakt og fangst 1960-1965
 • Formann Representantskapet for Valdres folkemuseum 1962-1976
 • Varamedlem Statens korn- og kraftforråd 1962-1968
 • Medlem Styret for Landbrukets utbyggingsfond 1971-1973
 • Medlem Skolestyret, Øystre Slidre

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oppland Arbeiderparti
 • Formann Øystre Slidre Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Valdres Mållag 1973-1976

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Øystre Slidre Sparebank 1946-1954
 • Nestformann Forstanderskapet ved Øystre Slidre Sparebank 1954-1958
 • Formann Forstanderskapet ved Øystre Slidre Sparebank 1959
 • Medlem Bladstyret i Oppland arbeiderblad