Kvamme, Torstein

Kvamme, Torstein (1893-1985)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 295 dager

Gå til bildegalleri

Kvamme, Torstein har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.03.1893 i Vossestrand, Hordaland
 • Død 26.06.1985
 • Sønn av lærer og gardbruker Brynjulf E. Seim (1858-1922) og Sigvor Kvamme (1867-1939)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1945 - 1949, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1950 - 1953, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1961 - 1965, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Sekretær, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kunsthandverkskole 1911
 • Middelskole 1912
 • Student 1915
 • Bygglinja ved NTH 1919

Yrke

 • Ansatt i elektrisitetsforsyningskommisjonen 1919-1921
 • Ansatt ved NSB jernbaneanlegg 1921-1926
 • Kommuneingeniør i Voss kommune 1926-1963
 • Gjenreisingssjef for oppbygging av brannområdene på Vossevangen 1947-1953
 • Planleggings- og utbyggingssjef for Hodnaberg kraftanlegg, Voss 1947-1953

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Voss Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937
 • Medlem Voss Formannskap 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Vossevangen elektrisitetsverk 1926-1933
 • Formann Bygningsrådet, Vossevangen 1927-1950
 • Formann Brannstyret, Vossevangen 1927-1954
 • Brannsjef Brannkorpset, Vossevangen fra 1927
 • Formann Samferdselsnemnda, Voss 1928-1956
 • Medlem Arbeidsutvalget for Voss-Vik vegen 1928-1957
 • Medlem Voss sokneråd 1931-1938
 • Formann Styret for Voss elektrisitetsverk fra 1932
 • Formann Styret for Vossevangen elektrisitetsverk fra 1933
 • Medlem Samferdselsnemnda, Hordaland 1933-1940
 • Medlem Bergensbanens interkommunale elektrisitetsnemnd 1935-1946
 • Formann Voss sokneråd 1938-1945
 • Formann Styret for Voss sjukehus 1942-1964
 • Formann Bergensbanens interkommunale elektrisitetsnemnd 1946-1957
 • Formann Elektrisitetsnemnda, Hordaland 1947-1956
 • Medlem Rådet for Årdal verk 1947-1967
 • Formann Restaureringsnemnda for Vossekyrkja
 • Medlem Hardanger prostinemnd

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1938-1945, 1949-1951, 1959-1961
 • Medlem Programnemnd Kristeleg Folkepartis landsstyre 1945-1945, 1949-1949
 • Medlem Styret i Hordaland Kristelig Folkeparti 1945-1946
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1945-1947, 1951-1959
 • Formann Voss Kristelig Folkeparti 1946-1957
 • Formann Hordaland Kristelig Folkeparti fra 1946
 • Varamedlem Arbeidsutvalget Kristeleg Folkepartis landsstyre 1951-1961
 • Æresmedlem Kristeleg Folkepartis landsstyre 1977-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Voss indremisjon 1938-1945
 • Medlem Styret for Voss indremisjonsskole 1938-1952
 • Medlem Styret i A/S Santalgården 1944-1954
 • Formann Voss indremisjonsskole 1952-1957
 • Formann Styret for Voss Santalmisjon
 • Medlem Santalmisjonens kretsstyre

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Voss sparebank 1930-1947
 • Formann Forstanderskapet ved Voss sparebank 1947-1957