Markussen, Toralv Kollin

Markussen, Toralv Kollin (1895-1973)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Markussen, Toralv Kollin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.02.1895 i Ankenes, Nordland
 • Død 17.12.1973

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varasekretær, Lagtinget, 10.12.1945 - 13.01.1947

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Elementær teknisk dagskole, Oslo 1918-1919

Yrke

 • Ansatt ved Ofotbanen 1913-1915
 • Ansatt ved jernbanen i Trondheim 1915-1917
 • Ansatt ved Ofotbanen fra 1919
 • Oppsynsmann, ledningsformann fra 1943

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Narvik Bystyre 1931-1934
 • Medlem Narvik Formannskap 1934-1937

Offentlige verv

 • Formann Evakueringsutvalget i Narvik 1940
 • Medlem Forliksrådet, Narvik
 • Formann Styret for Narvik renholdsverk

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralkomiteen i Norges kommunistiske parti fra 1936

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Fagforbundets distriktsorganisasjon i Narvik
 • Medlem Styret i Nordland faglige samorganisasjon
 • Medlem Styret for Narvik Samvirkelag